Black Box

Fit image Go back

Published on

MAKE MONEY NOT ART
#BLACKBOX

Conceptual Art
Sculpture / Urban Installation
Mikser Festival Belgrade
2015

Team:
Harald Geil, Antoine Te, Denis Leo Hegic

One hundred black boxes will be installed all over the area of Savamala in Belgrade during the MIKSER FESTIVAL 2015: NEIZDRŽ / 3 – 7. jun / Savamala. All of them are unique pieces of art realized by individual artist (groups). All of them except one.One non-art box will be installed. A box, which excludes itself from any artistic quality and defines itself purely by money: the MAKE-MONEY-NOT-ART-box as a game with a clearly defined set of rules.

MAKE-MONEY-NOT-ART-BOX is an economic guide, a non-art box. A box, which excludes itself from any artistic desire and defines itself purely by monetary values.The money collecting box is a performative piece, a gambling game played by the audience with a clearly defined set of rules. Challenging the artists and bringing economical salvation to the disputed realm of art.

Projekat Black Box istražuje intimno i kolektivno osećanje teskobe prouzrokovano  nemogućnošću da se pojedinac adekvatno izrazi unutar svoje zajednice, porodice, kolektiva,  akademske sredine, svog profesionalnog okruženja, javnosti, države.

Uzroci frustracije mogu biti ogoljeni ili zamaskirani materijalnim, društvenim, moralnim, etičkim ili političkim ograničenjima koja nam se nameću, ili ih sami postavljamo po principu autocenzure. Projekat istražuje granična stanja nezadovoljstva “pred pucanje” koja umetnik, pretvara u konstruktivan čin i time otvara put diskusiji o ulozi umetnosti u ozdravljenju društva, i mogućnošću korišćenja umetničkih postupaka u ličnoj emancipaciji pojedinca. U javnom pozivu, kao  i u direktnom radu sa pozvanim umetnicima biće postavljena pitanja koja se tiču poimanja slobode i sputanosti, izvora frustracija i nemoći, kao i odnosa prema fizičkom prostoru I okruženju. Projekat ističe i značaj umetničkih instalacija u javnim gradskim prostorima, kao i povezanosti umetničke prakse sa arhitekturom i urbanizmom. U fokusu je predstavljanje radova domaćih mladih umetnika sa naglaskom na uspostavljanju veza između lokalne i regionalne scene.

Umetnici su svojim radovima dali odgovore na temu konkursa kroz mikro-umetničke intervencije na veoma ograničenom zadatom prostoru, i na osnovu anatomije ličnih, intimnih vizija doprinesu da se otvori šira tema o mogućim alternativnim scenarijima za kolektivni boljitak.

Radovi će producirani i izloženi u okviru kolektivne izložbe Black Box na Mikser festivalu 2015. godine, u periodu od 3. do 7. juna, nakon čega će biti izloženi u galerijskom prostoru Mikser House-a do kraja juna. Pored učešća u centralnoj umetničkoj izložbi Mikser Festivala, nagrađeni autori imaće priliku I da svoj stvaralački opus predstave javnosti i kolegama, tokom razgovora u okviru Edu zone Mikser festivala.

Go top ^